Detail předmětu

Právo pro architekty

Akademický rok 2024/25

NZA019 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

NPC-ARS / ARP zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Česká komora architektů. 2. Autorizace, podmínky udělení, obory. 3. Výkon povolání autorizovaných architektů. 4. Svobodné povolání, sdružení pro výkon povolání architektů. 5. Veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným. 6. Výkon činnosti občany EU. 7. Autorizovaný inspektor, zkouška pro jeho jmenování. 8. Územní plánování. 9. Územní řízení. 10. Vybranné činnosti ve výstavbě. 11. Zákon o vyvlastnění. Veřejný zájem. 12. Správní delikty a přestupky ve stavebnictví. 13. Zadávání veřejných zakázek.