Detail předmětu

Právní vztahy k nemovitostem

Akademický rok 2024/25

NZA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Právní řád ČR, legislativní proces. 2. Prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva. 3. Občanský zákoník – základní pojmy, struktura. 4. Vlastnictví. 5. Spoluvlastnictví. 6. Věcná břemena, právo stavby. 7. Zástavní právo. 8. Relativní majetková práva. 9. Správní řád - základní principy. 10. Správní řízení.