Detail předmětu

Technologie staveb 2 (ArA)

Akademický rok 2024/25

NWA033 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů a montáž ocelových konstrukcí, požadavky na kvalitu a přesnost montovaných objektů, způsob přepravy a skladování. 2. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt, návrh zvedacího prostředku. 3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů. 4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných. 5. Instalační procesy v pozemním stavitelství. 6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům a chemickým vlivům. 7. Montáž otvorových výplní – oken, dveří, zámečnických výrobků a vestavěného nábytku. 8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí – vnitřní a vnější omítky, časový plán. 9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, kotevní technika. 10. Zřizování stropních podhledů, připravenost podkladu, technologické postupy. 11. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, obklady kontaktní a roštové. 12. Kladení podlah a dlažeb, materiálové varianty, pracovní postupy. 13. Malby a nátěry, vhodnost použití, požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Organizační pokyny, Individuální zadání řešených objektů pro montážní práce a pro dokončovací práce, vymezení návazností na předcházející předmět Technologie staveb I, úvod do procesů montážních prací Výstup: volba objektu pro procvičení zadaných úloh, zajištění potřebných konstrukčních výkresů, založení šablony pro následná zpracování Technologických předpisů, výpočet hmotnosti prvků montovaného objektu 2. Procesy prací montážních, volba mechanizace Výstup: Technologický předpis pro montáž, návrh jeřábu nebo autojeřábu, technické listy strojů, ověření únosnosti v zátěžových grafech, montážní schémata 3. Návrh zařízení staveniště pro montovaný objekt Výstup: Výkres zařízení staveniště v barevném provedení, s umístěním zvedacího prostředku a rozkreslením skladovaných prvků na skládkách 4. Příčky Výstup: Technologický předpis pro zvolenou vnitřní příčku včetně návrhu případného lešení a mechanizace, půdorysné schéma s vykreslením druhů příček v dispozici objektu, detaily 5. Izolace Výstup: Technologický předpis pro zvolené izolační souvrství včetně návrhu případné mechanizace, řez izolačním souvrstvím, rizikové detaily, zejména napojení nebo kotvení izolantu 6. Exkurze na vybranou stavbu pro možnost sledování montážních prací a činnosti zvedacích mechanismů 7. Kontrola výstupů zadaných částí, zásady montáže otvorových výplní 8. Omítky - 1.část Výstup: Technologický předpis pro zhotovení zvolené omítky s důrazem na volbu zásobování pracoviště (ruční a strojní nanášení), výkresy – půdorys, řez pro jedno podlaží se znázorněním postupu omítání, umístění lešení, definování pracovních záběrů 9. Omítky - 2.část Výstup: časový plán pro omítání, členěno po místnostech, s rozdělením první a druhé výšky omítání, stropu a vyznačením technologických přestávek 10. Podlahy- 1.část Výstup: Výkres – půdorys s vyznačením druhu nášlapných vrstev v jednotlivých místnostech, vhodná volba materiálu 11. Podlahy-2.část Výstup: Technologický předpis pro zvolené druhy podlah včetně návrhu případné mechanizace, řez skladbou podlahy, rizikové detaily 12. Závěrečné konzultace, exkurze na vybranou stavbu za účelem shlédnutí technologií prací dokončovacích 13. Zápočet