Detail předmětu

Účetnictví

Akademický rok 2024/25

NVB065 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.-2. Zákon 563/91 Sb. o účetnictví.

3. Majetek a zdroje krytí majetku. Rozvaha, druhy rozvah. Rozvahový den. Náklady a výnosy účetní jednotky.

4. Účet. Druhy účtů. Základní účetní případy v oblasti majetkové, účtování nákladů a výnosů.

5. Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

6. Účtování zásob. Účtování na finančních účtech.

7. Účtování pohledávek a závazků. Evidence mezd. Účtování ve vztahu ke státnímu rozpočtu (daně a dotace).

8. Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků.

9. Účtování nákladů a výnosů.

10. Účetní uzávěrka. Účetní případy konce účetního období. Uzavírání a otevírání účetních knih. Použití hospodářského výsledku.