Detail předmětu

Investiční výstavba

Akademický rok 2024/25

NVB056 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Životní cyklus projektu stavby, fáze, činnosti, dokumenty 2. Studie proveditelnosti soukromých investičních projektů soukromého sektoru (případová studie developerského projektu) 3. Studie proveditelnosti veřejných investičních projektů (případová studie projektu dopravní infrastruktury) 4. Financování investičních projektů vč. programového financování ISPROFIN – EDS/SMVS 5. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti stavebních projektů, určení hodnoty diskontní sazby 6. Analýza rizika v investičním rozhodování, pojetí a klasifikace rizika 7. Analýza citlivosti, kvalitativní a kvantitativní analýza rizika v investičním rozhodování 8. Proces řízení rizika, identifikace, analýza a doporučení na jeho snížení / eliminaci 9. Management portfolia investičních projektů, procesní modely 10.Postaudity projektů, retrospektivní analýzy a hodnocení

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní pojmy, vztahy a výpočty z oblasti ekonomiky investic. 2. Developerský projekt, zadání, práce se vstupními proměnnými. 3. Developerský projekt, tvorba ekonomického modelu, čistého peněžního toku (NCF), stanovení hodnoty diskontní sazby metodou WACC. 4. Developerský projekt, výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti, základní vyhodnocení. 5. Veřejný projekt dle individuálního zadání (dopravní infrastruktura, veřejné stavba), nastavení vstupních proměnných. 6.-7. Veřejný projekt, tvorba finančních a ekonomických peněžních toků, výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti. 8. Analýza citlivosti ukazatelů projektu na změně vstupních veličin. 9. Zohlednění rizika při výpočtu ukazatelů ekonomické efektivnosti, kvantitativní a kvalitativní analýza. 10. Závěrečný test, zápočet.