Detail předmětu

Hodnotové inženýrství

Akademický rok 2024/25

NVB055 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Tradiční pojetí hodnotové analýzy a její současná pozice. 2. Inovace procesní a výrobkové. Hodnotová analýza a hodnotové inženýrství dle ČSN-ISO 010120. 3. Jednotlivé sféry uplatnění hodnotové analýzy. Etapy nebo fáze v metodologockém postupu u hodnotové analýz. 4. Zásady efektivního uplatňování principů hodnotové analýzy. 5. Metody a technicko-ekonomické pomůcky pro vyhodnocování projektů(inovací). 6. Požadovaný odborný profil zpracovatele příp. sestavení týmu. 7. Hodnotová analýza ve stavebnictví, současná situace. 8. Nové metody v procesním přístupu. Cíle hodnotové analýzy ve výrobkové sféře. 9. Optimalizace zdrojů pro stavební proces. 10. Inovační procesy ve stavebním podniku, přínos pro celkové ekonomické efekty, předpoklad rozvoje hodnotové analýzy ve stavebnictví.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Pojetí hodnoty pro zákazníka. 2. Cíle hodnotové analýzy ve stavebnictví a ve výstavbě – fáze. 3.–5. Metodika hodnotové analýzy v hodnotovém inženýrství (individuální zadání). 6.–9. Příklady hodnotového managementu (individuální zadání). 10. Ověření znalostí, zápočet.