Detail předmětu

Finanční analýza ve stavebním podniku

Akademický rok 2024/25

NVB054 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 3 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní oblasti finanční analýzy, její smysl, druhy ukazatelů. Uživatelé finanční analýzy. Orientace v účetních výkazech.

2. Tvorba ukazatelů, jejich interpretace a vypovídací schopnost. Výpočet ukazatelů likvidity. Rozbor ukazatelů, vlivy na jejich výši. Posouzení a zhodnocení výsledků. Výpočet ukazatelů finanční stability. Význam, použití. Vlivy působící na hodnoty těchto ukazatelů.

3. Ukazatelé obratovosti. Obecný vzorec. Výpočet jednotlivých ukazatelů, jejich analýza a doporučení pro řízení obratovosti. Ukazatelé rentability. Tvorba jednotlivých ukazatelů a jejich interpretace. Porovnání jednotlivých metod výpočtu rentability. Vyhodnocení a doporučení.

4. Vyhodnocení analyzovaného podniku na základě dosavadních výsledků. Zpráva finančního analytika se závěrečnými doporučeními.

5. Souhrnní ukazatelé finanční analýzy – Altmannův index, rychlý test, pyramidální rozklad.

6.–7. Porovnání výsledků analýzy srovnáním výsledků individuálních a souhrnných ukazatelů.

8.–9. Sestavování finančních plánů na základě výsledků finanční analýzy a dalších podkladů. Samostatné zpracování FA včetně zprávy analytika na základě zjednodušeného příkladu.

10. Zápočtový test.