Detail předmětu

Regionální politika

Akademický rok 2024/25

NVB047 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-MI letní semestr 1. ročník

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.

2. Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber).

3. Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století.

4. Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze.

5. Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony.

6. Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí.

7. Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd.

8. Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory.

9. Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele.

10. Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol.

11. Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu.

12. Regionální politika ČR v období 2014–2020.

13. Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Program výuky, instrukce a pokyny, podmínky udělení zápočtu. SWOT analýza. Případová studie – zadání individuálního projektu.

2. Případová studie – swot analýza, oblast Poloha regionu a geografické podmínky, Sociálně-ekonomické podmínky, Doprava, Infrastruktura a Krajina a životní prostředí.

3. Případová studie – veřejná prezentace swot analýzy po jednotlivých skupinách.

4. Případová studie – porovnání vybraného regionu s národními ukazateli – HDP, nezaměstnanost, stavební produkce atd.

5. Případová studie – rozvojový plán regionu prognóza regionu.

6. Případová studie – Granty a dotace EU pro daný region. Dokončení a korekce.

7. Veřejná prezentace předcházejících částí po jednotlivých skupinách. Komplexní shrnutí případové studie. Odevzdání případové studie v tištěné i elektronické verzi.