Detail předmětu

Manažerské techniky

Akademický rok 2024/25

NVB045 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní manažerské techniky a dovednosti, strategický význam řízení, vedení, prognózování, základní pojmy.

2. Řízení podle cílů. Motivace a metody pozitivního povzbuzení, pyramida potřeb, uznání a ocenění, zajímavost práce, odpovědnost a důvěra, teorie X a Y, teorie dvou faktorů – motivačně hygienické.

3. Plánování (metody, jak cíle dosáhnout, hledání alternativ, míra participace, zvyšování tvořivosti, nástroje generování nápadů). Definování úkolu, seznámení s cílem a úkolem, rozložení obecného na konkrétní.

4. Instruktáž a její úkoly, zásady efektivního slovního projevu. Komunikace a instruování organizace a jednotlivců. Kontrola a řízení, řízení porad, řízení v organizacích, způsoby kontroly, systémy řízení.

5. Rozhodování, vyhodnocování, zvažování důsledků, rozhodování a vyhodnocování týmové výkonnosti, hodnocení a výcvik jednotlivců, kladení otázek, výběr a posuzování lidí, sebehodnocení.

6. Organizování, organizace skupin a podskupin, faktory velikosti pracovní skupiny, organizační struktury, důvěra a delegování. Vedení osobním příkladem a řízení skupiny, organizování sebe sama, rozhodování v manažerské práci.

7. Vlastnosti pracovních skupin. Jednotlivci, pracovní týmy, organizace a komunity. Účast ve skupinách, komunikace a soudržnost, atmosféra, standardy, struktura a organizace.

8. Základní role a funkce ve skupinách. Charakteristika rolí, jejich druhy, konflikty rolí a role vedoucího pracovníka. Vzájemně spjaté potřeby v životě skupiny, jejich základní projevy. Potřeby a funkce vedení (podněcování, regulování, informování, podpora, hodnocení atd.).

9. Procesy ve vývoji skupiny. (formování, kvašení, normování = budování soudržnosti, podávání výkonu – úkol). Skupinová pravidla a procedury (rozhodování, reakce na autoritu, boj a útěk, obranné mechanismy). Skupiny ve skupinách, řízení vztahů mezi skupinami.

10. Týmy a týmová práce, sekvenční týmy ve stavebnictví, vytváření a udržování vysoce výkonných týmů.

11. Druhy a styly vedení, koučink, a odpovědnosti vedoucího.

12. Jak podporovat synergii, tvořivost a inovace v pracovních týmech.

13. Aktuální otázky vedení a řízení v současnosti.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení, zadání kritérií prezentací a systém práce se skupinou pro budoucí stavební inženýry.

2.–12. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého jednotlivce na vlastním projektu, jejich postupné provedení a prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.

13. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.