Detail předmětu

Integrované systémy managementu

Akademický rok 2024/25

NVB043 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Systém managementu jakosti jako základ integrovaného systému managementu (dále „IMS“) stavební firmy.

2. Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001.

3. Základní informace o systému managementu bezpečnosti podle OHSAS 18001 stavební firmy.

4. Propojení „jakosti“, „environmentu“ a „bezpečnosti“ v IMS ve stavební firmě.

5. Řízení dokumentace a záznamů jako základ efektivního integrovaného systému.

6. Povinnosti managementu podle požadavků IMS stavební firmy. Procvičování „procesního přístupu“.

7. Zpracování dokumentů pro praktické řízení „Realizace produktu“ v IMS.

8. Budování environmentálního systému podle environmentální legislativy ČR a environmentálních aspektů stavební firmy.

9. Budování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle příslušné legislativy

10. Praktické postupy interních auditů IMS, certifikace IMS.

11. Princip neustálého zlepšování v IMS. Rozdílné efekty jednotlivých systémů.

12. Praktické příklady uplatňování tohoto principu na základě měření a analýz ve stavebních firmách.

13. Ekonomické aspekty IMS.