Detail předmětu

Ekonomická statistika

Akademický rok 2024/25

NVB039 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vývoj statistiky, její současné pojetí, předmět a obsah ekonomické statistiky, základní pojmy.

2. Statistické třídění.

3. Vyjadřovací prostředky statistiky.

4. Ukazatelé, indexy a rozdíly.

5. Časové řady.

6. Statistický software.

7. Statistická služba, související zákony, Český statistický úřad, získávání údajů, informace.

8. Statistika v podnicích.

9. Statistický výzkum.

10. Cenová statistika ve stavebnictví.

11. Statistika průmyslu.

12. Zvaná přednáška odborníka k aktuální statistické problematice (např. volby, sčítání lidu, Eurostat, zásadní inovace).

13. Statistika práce a mezd, sociálního zabezpečení, školství, kultury a zdravotnictví, životní úrovně.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Program výuky, instrukce a pokyny.

3.–4. Určení základních statistických charakteristik souboru dat.

5.-6. Výpočet časových řad různých druhů měsíčních indexů a jejich ročních kumulací.

7.–8. Výpočet různých typů cenových indexů ze zadaných charakteristik prodeje.

9.–10. Výpočet ceny zadané stavební práce a její záznam do statistického výkazu.

11.-12. Časový přepočet základních rozpočtových nákladů budovy pomocí cenových indexů.

13. Zápočet.