Detail předmětu

Podnikový management

Akademický rok 2024/25

NVA069 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci architekta a manažera stavebního podniku.

2. Principy růstu a změny, efektivnost, paradigma.

3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka.

4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, Frankl a model svobody volby.

5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů.

6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost.

7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů.

8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti.

9. Principy vzájemné součinnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy.

10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, pochopení, zásady účinné prezentace.

11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, tvořivost, brainstorming, analýza silového pole.

12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení.

13.-14. Aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků v současnosti.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení, zadání projektových kritérií a systém týmové práce pro architekty a stavební manažery.

2.–12. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.

13. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.