Detail předmětu

Investování (ArA)

Akademický rok 2024/25

NVA068 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-ARS / ARA letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Teoretické aspekty investování, hospodářská politika státu.

2. Podstata, cyklus a fáze investičního záměru.

3. Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – význam, hlavní kapitoly.

4. Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál).

5. Financování investičních projektů (vnitřní a vnější zdroje, interní a externí zdroje).

6. Kapacita závodu, vstupy do výroby. Výnosy a výrobní náklady.

7. Výkazy pro zpracování ekonomické analýzy projektu (výsledovka, rozvaha, výkaz CF pro finanční plánování).

8. Kritéria pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů.

9. Analýza rizik a nejistot (analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti).

10. Hodnocení projektů za rizika a nejistoty – pravděpodobnostní a rozhodovací stromy.

11. Hodnocení projektů za rizika a nejistoty – rozhodovací matice, rozhodovací pravidla.

12. Problematika inflace, nominální a reálné hodnoty.

13. Teorie portfolia.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Posouzení finanční efektivnosti projektů. 2. SWOT analýza. Případová studie. 3. Analýza problémů a řešení. 4. Logický rámec – případová studie. Stanovení vazebních hypotéz. Zadání projektu. 5. Individuální práce na projektu – Logický rámec. 6. Prezentace výsledků. 7. Nákladové metody hodnocení projektu - Případová studie. 8. CBA analýza. Finanční efektivnost projektu. Individuální práce. 9. CBA analýza. Ekonomická efektivnost projektu. Individuální práce. 10. – 11. CBA analýza. Analýza citlivosti. Individuální práce. 12. Prezentace výsledků. 13. Zápočet.