Detail předmětu

Manažerské účetnictví

Akademický rok 2024/25

NVA038 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Charakteristika manažerského účetnictví, vazba mezi jednotlivými podnikovými oblastmi.

2. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví, členění nákladů.

3. Definování rozdílů mezi vnitropodnikovým a finančním účetnictví.

4. Zobrazení výnosů a nákladů v účetnictví - jednookruhová účetní soustava.

5. Zobrazení výnosů a nákladů v účetnictví - dvouokruhová účetní soustava.

6. - 7. Vztah systému kalkulací k manažerskému účetnictví.

8. - 9. Vztah systému rozpočtů k manažerskému účetnictví.

10. Vztah finanční analýzy k manažerskému účetnictví.

11. - 12. Metoda standardních nákladů a výnosů.

13. Využití informací z manažerského účetnictví pro cenová rozhodování a strategické řízení.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. - 2. Orientace v účetních výkazech, členění nákladů a výnosů.

3. - 4. Účetní případy ve finačním účetnictví.

5. Zachycení účetních případů ve vnitropodnikovém účetnictví - jednookruhová účetní soustava.

6. - 7. Zachycení účetních případů ve vnitropodnikovém účetnictví - dvouokruhová účetní soustava.

8. - 9. Účetní případy ve vnitropodnikovém účetnictví ve vazbě na Standardní náklady a výnosy.

10. - 11. Stanovení odchylek.

12. Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek.

13. Zápočtový test.