Detail předmětu

3D modelování

Akademický rok 2024/25

NUB021 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu a prostorového modelování. 2. Jednoduché plochy v prostoru. 3. Sítě. 4. Základní geometrická tělesa a jejich úpravy. 5. Materiály. 6. Modelování objektů z křivek. 7. Povrchy odvozené z jiných povrchů. 8. Promítání křivek na plochy, řezy. 9. Perspektiva, kamery, animace. 10. Světla, stíny, rendrování.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s prací v 3D: způsoby zobrazování, volba pohledů, práce s výřezy. 2. Jednoduché plochy. 3. Sítě a základní tělesa. 4. Úpravy těles. 5. Modelování z křivek: rotace, vytažení; materiály. 6. Modelování z křivek: tažení po dráze, šablonování. 7. Modelování známými technikami, promítání křivek na plochy. 8. Modelování známými technikami, použití bitmap v materiálech. 9. Povrchy odvozené z jiných povrchů. 10. Opakování základních modelačních postupů, řezy, příprava rozvržení. 11. Perspektiva, kamery, animace, světla, stíny, rendrování. 12. Samostatná práce: modelování různými technikami podle vlastních podkladů. 13. Samostatná práce: dokumentace, vizualizace a prezentace vlastního modelu.