Detail předmětu

Moderní techniky programování

Akademický rok 2024/25

NUB020 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Model počítače z hlediska programátora. Vývojové prostředí jazyka.
 2. Proměnné, reprezetace datových typů, konstanty, přiřazovací příkaz.
 3. Příkazy pro řízení běhu, podmíněné příkazy a cykly.
 4. Funkce a procedury (volání funkcí, volání procedur, parametry a argumenty, veřejné a privátní procedury).
 5. Lokální a globální proměnné, spolupráce procesů.
 6. Vestavěné prvky jazyka pro vstupy a výstupy. Formátování výstupu.
 7. Práce se strukturovanou proměnnou. Vícedimenzionální struktury, algoritmy vyhledávání a třídění.
 8. Strukturované a objektově orientované programování.
 9. Aplikační knihovny objektů. Práce se soubory a datovými modely kancelářských aplikací.
 10. Algoritmy numerických metod. Počáteční úloha, simulační algoritmy.
 11. Příklady řešení inženýrských úloh. Statistické a optimalizační problémy
 12. Příklady řešení inženýrských úloh. Řešení a simulace mechanické úlohy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Vývojové prostředí, první program, překlad a spuštění programu. 2. Vstup a výstup v programu, použití jednoduchých funkcí, program pro řešení algebraických rovnic. 3. Rozhodovací struktury, jednoduchý cyklus, program pro součet nekonečné řady. 4. Uživatelské funkce a procedury, vlastní program pro výpočet transcendentní funkce. 5. Prostředí tabulkového kalkulátoru pro formátovaný vstup a výstup dat. Programy pro generování dat v tabulkách. 6. Strukturované proměnné, programy pro maticové operace a statistické výpočty. 7. Využití objektové knihovny MS pro tvorbu grafu, program pro řešení počáteční úlohy. 8. Algoritmy pro simulaci a animaci, program simulace a vizualizace vývoje nelineárního systému. 9. Důležité objekty knihovny MS Excel, program pro automatizované řešení komplexní inženýrské úlohy. 10. Objektová knihovna v prostředí MS Word, programy pro automatizované zpracování dokumentu. 11. Knihovna pro práci se systémem souborů, programy automatizovaného zpracování a konverze dat. 12. Programy pro řešení úlohy velkých deformací z oblasti nelineární mechaniky kontinua. 13. Testování dovedností – samostatné tvorby a ladění programu.