Detail předmětu

Databázové systémy

Akademický rok 2024/25

NUB019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích. 2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace. 3. Relační algebra. 4. Konceptuální modelování. 5.–6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy. 7. Indexovací techniky. 8. Referenční integrita. 9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML. 10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT. 11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu. 12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy. 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Porovnání práce s daty v ukázkové aplikaci na úrovni uživatelského rozhraní aplikace a uživatelského rozhraní vlastního databázového systému. 2. Použití jednoduchých nástrojů pro zjišťování informací (řazení a filtrování). Import a export dat. 3. Definice struktury tabulek, datové typy, realizace integritních omezení. 4.–6. Formulace dotazů pro zjišťování informací. 7.–9. Nastavení relací mezi tabulkami, formulace komplexních dotazů, použití formulářů pro vytvoření uživatelského rozhraní. 10.–12. Zadání a konzultace samostatné práce. 13. Odevzdání samostatné práce, závěrečný test.