Detail předmětu

Databázové systémy

Akademický rok 2024/25

NUB017 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-MI letní semestr 1. ročník

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Základní pojmy, systémy řízení báze dat, výchozí principy, klasifikace databázových systémů.
 2. Datové modely, množinový pojem relace a její reprezentace v paměti.
 3. Relační algebra a kalkul.
 4. Konceptuální modelování, normalizace, E-R diagramy a jejich transformace do systému báze dat.
 5. Modelování vztahů mezi entitami, primární a cizí klíče, asociativní entity.
 6. Datová integrita a konzistence, referenční integrita, způsoby vynucení.
 7. Základní interní algoritmy databází, indexování, B-stromy, hashování, úrovně zamykání dat.
 8. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML.
 9. Konstrukce komplexního příkazu SELECT.
 10. Pohledy, funkce, uložené procedury a triggery, hostitelský jazyk T-SQL.
 11. Databázový kurzor. Transakční zpracování a řízení přístupu.
 12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, MS SQL, ISAM systémy, síťové architektury, rozhraní ODBC.
 13. Datová analýza a implementace informačního systému v třívrstvé architektuře.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

 1. Uživatelské prostředí konkrétního systému pro správu dat. Nástroje pro definici datových struktur, vztahů a vyhledávání informací.
 2. Definice struktury tabulek, datové typy, interpretace dat, konfigurace integritních omezení a pravidel.
 3. Příkaz SELECT jazyka SQL a jeho reprezentace ve formulářovém prostředí systému.
 4. Seskupování dat, agregáty, filtrace podle jejich vlastností.
 5. Vnitřní a vnější spojení, vyhledávání v provázaných entitách.
 6. Příkazy SQL pro hromadnou manipulaci s daty. Použití spojení při změně dat.
 7. Nástroje pro konfiguraci interpretace dat. Nastavení formátu interpretace, omezení a pravidel.
 8. Použití číselníků a datových vazeb pro správu dat.
 9. Import a export dat, využití veřejných datových skladů pomocí rozhraní ODBC.
 10. Práce v prostředí hostitelského jazyka. Program pro dávkové zpracování s využitím databázového kurzoru.
 11. Tvorba uživatelského prostředí pro prohlížení a správu dat.
 12. Projekt pro tvorbu uživatelského prostředí pro prohlížení a správu dat.
 13. Kontrola individuálních úkolů a testování znalostí.