Detail předmětu

Algoritmizace a programování

Akademický rok 2024/25

NUB013 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Model počítače z hlediska programátora. Vývojové prostředí jazyka. 2. Proměnné, reprezetace datových typů, konstanty, přiřazovací příkaz. 3. Funkce a procedury (způsoby volání a předávání parametrů, globální a lokální proměnné). 4. Vestavěné prvky jazyka, vstupy a výstupy. 5. Příkazy pro řízení běhu, podmíněné příkazy a cykly. 6. Práce se strukturovanou proměnnou. 7. Strukturované a objektově orientované programování, programování řízené událostmi. 8. Aplikační knihovny objektů. 9. Základy simulace, využití numerických metod. 10. Animační techniky, programový projekt. 11. Práce se souborovým systémem, algoritmy datových konverzí. 12. Příklady řešení inženýrských úloh. Statistické a optimalizační problémy, počáteční úloha. 13. Příklady řešení inženýrských úloh. Pokročilé řešení a animace velkých deformací.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Vývojové prostředí, první program, překlad a spuštění programu. 2. Vstup a výstup v programu, použití jednoduchých funkcí, program pro řešení algebraických rovnic. 3. Rozhodovací struktury, jednoduchý cyklus, program pro součet nekonečné řady. 4. Uživatelské funkce a procedury, vlastní program pro výpočet transcendentní funkce. 5. Prostředí tabulkového kalkulátoru pro formátovaný vstup a výstup dat. Programy pro generování dat v tabulkách. 6. Strukturované proměnné, programy pro maticové operace a statistické výpočty. 7. Využití objektové knihovny MS pro tvorbu grafu, program pro řešení počáteční úlohy. 8. Algoritmy pro simulaci a animaci, program simulace a vizualizace vývoje nelineárního systému. 9. Důležité objekty knihovny MS Excel, program pro automatizované řešení komplexní inženýrské úlohy. 10. Objektová knihovna v prostředí MS Word, programy pro automatizované zpracování dokumentu. 11. Knihovna pro práci se systémem souborů, programy automatizovaného zpracování a konverze dat. 12. Programy pro řešení úlohy velkých deformací z oblasti nelineární mechaniky kontinua. 13. Testování dovedností – samostatná tvorba a ladění programu.