Detail předmětu

Vybrané statě ze zdravotechniky

Akademický rok 2024/25

NTB028 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Dimenzování potrubí podrobnou metodou, bilance potřeby vody a množství odpadních vod. 2. Úvod do čerpací techniky, hydraulické parametry čerpadel, dovolená sací výška čerpadel. 3. Charakteristiky čerpadla a spojení více čerpadel, charakteristiky potrubí, provozní parametry systémů čerpací techniky. 4. Čerpadla a automatické tlakové čerpací stanice ve zdravotní technice. 5. Určení velikosti přerušovací, tlakové a akumulační nádrže. 6. Automatické čerpací stanice odpadních vod. 7. Hospodaření se srážkovými vodami, vsakovací zařízení, retenční nádrže, využívání srážkových vod. 8. Ústřední ohřívání vody – zásobníkové, průtočné a smíšené, skladba systémů. 9. Ústřední ohřívání vody – návrh systémů. 10. Úprava pitné vody, možnosti regulace teploty teplé vody. 11. Umísťování plynových spotřebičů, plynová zařízení v kotelnách. 12. Odběrná plynová zařízení v budovách. 13. Sprinklerová stabilní hasicí zařízení – účel, aplikace, základní soustavy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Bilance potřeby vody, dimenzování potrubí podrobnou metodou. 2. Čerpadla a čerpací systémy – návrh potrubí a čerpadel. Dovolená sací výška čerpadel. 3. Charakteristiky čerpadel. Charakteristiky potrubí. 4. Návrh čerpací stanice pro zásobování budovy vodou. 5. Zvyšování tlaku vody. 6. Návrh čerpací stanice odpadních vod. 7. Návrh vsakovacího zařízení, návrh zařízení pro využívání srážkových vod. 8. Rozdělení potřeby teplé vody v budově. 9. Návrh ohřívačů vody. 10. Návrh zabezpečovacího zařízení ohřívačů. 11. Umístění plynových spotřebičů. 12. Návrh odběrného plynového zařízení. 13. Závěrečná kontrola výpočtů. Zápočet.