Detail předmětu

Vybrané statě ze vzduchotechniky

Akademický rok 2024/25

NTB027 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

Okrajové podmínky návrhu vzduchotechnických systémů – psychrometrie. Dynamická simulace tepelného chování budov. Termodynamické a vlhkostní úpravy vzduchu. Proudění vzduchu a jeho distribuce. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice. Vodní a chladivové klimatizační systémy. Vzduchotechnika občanských staveb. Hybridní systémy vzduchotechniky. Filtrace, průmyslová vzduchotechnika. Analýza a proudění vzduchu v prostorách s vysokou vlhkostní zátěží. Analýza vnitřního mikroklima čistých prostorů. Vzduchotechnika čistých prostorů. Chyby při návrhu vzduchotechnických systémů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Kondenzace ve vzduchotechnice. Psychrometrické výpočty ve vzduchotechnice. Dynamické tepelné chování místností. Mokré a suché chlazení, obtokový součinitel – aplikace. Vlhčení a řízení odvlhčení vzduchu – aplikace. Obrazy proudění – analytické metody. Systémy zpětného získávání tepla – aplikace. Vodní a chladivové systémy klimatizace – aplikace. Koncepční návrhy systémů vzduchotechniky občanských staveb. Využití energetického potenciálu vzduchu při hybridních systémech vzduchotechniky. Analytické výpočty pro použití filtrace ve vzduchotechnice. Výpočet odparu z vodní hladiny – metody řešení. Zápočet.