Detail předmětu

Vybrané statě z vytápění

Akademický rok 2024/25

NTB026 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Výpočet tepelného výkonu ve zvláštních případech. 2. Tepelné soustavy v budovách – Dynamické stavy. 3. Zabudované vodní velkoplošné otopné soustavy. 4. Sálavé systémy vytápění. 5. Jednotrubkové otopné soustavy. 6. Oběhová čerpadla v otopných soustavách. Hydraulická stabilita soustav. Regulační armatury. 7. Otopná voda pro ohřev vzduchu a technologii. 8. Kotelny. Strojovny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Komíny a kouřovody. 9. Teplárenské zdroje. Centrální zásobování teplem. 10. Výroba a distribuce páry. 11. Předávací stanice. 12. Kompenzace délkové roztažnosti potrubních rozvodů soustav. 13. Elektrické vytápění přímotopné a akumulační.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Výpočet tepelného výkonu ve zvláštních případech. 2. Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy. 3. Zabudované vodní velkoplošné otopné soustavy. 4. Sálavé systémy vytápění. 5. Jednotrubkové otopné soustavy. 6. Oběhová čerpadla v otopných soustavách. Hydraulická stabilita soustav. Návr regulačních armatur. 7. Otopná voda pro ohřev vzduchu a technologii. 8. Kotelny. Strojovny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Komíny a kouřovody. 9. Teplárenské zdroje. Centrální zásobování teplem. 10. Výroba a distribuce páry. 11. Předávací stanice. 12. Kompenzace délkové roztažnosti potrubních rozvodů soustav. 13. Elektrické vytápění přímotopné a akumulační.