Detail předmětu

Modelování soustav TZB

Akademický rok 2024/25

NTB025 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do počítačového modelování a simulací. 2. Modelování přestupu tepla při volné a nucené konvekci. 3. Modelování časově ustáleného vícerozměrného vedení tepla. 4. Modelování časově neustáleného vedení tepla. 5. Modelování tepelného chování budov a místností. 6. Modelování skupenských změn teplonosných látek. 7. Modelování svázaného přenosu tepla a vlhkosti. 8. Modelování proudění tekutin metodou Computational Fluid Dynamics (CFD) 1. 9. Modelování proudění tekutin CFD 2. 10. Modelování proudění tekutin s přenosem tepla metodou CFD 3. 11. Modelování tepelného chování soustav technických zařízení v budovách. 12. Modelování tepelného chování zásobníků vody. 13. Modelování tepelného sálání v budovách.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Modelování základních fyzikálních jevů v TZB. 2. Modelování přestupu tepla při volné a nucené konvekci. 3. Modelování časově ustáleného vícerozměrného vedení tepla. 4. Modelování časově neustáleného vedení tepla. 5. Modelování tepelného chování budov a místností. 6. Modelování skupenských změn teplonosných látek. 7. Modelování svázaného přenosu tepla a vlhkosti. 8. Modelování proudění tekutin v potrubí metodou CFD. 9. Modelování 2D proudění vzduchu metodou CFD. 10. Modelování proudění vzduchu s přenosem tepla metodou CFD 3. 11. Modelování tepelného chování soustav vytápění a chlazení v budově. 12. Modelování tepelného chování zásobníků vody. 13. Modelování tepelného sálání v místnosti.