Detail předmětu

Diplomový seminář (S-TZB)

Akademický rok 2024/25

NTB024 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání a specifikace seminární práce související s diplomovou prací. 2. Analýza problematiky, nástin řešení. 3. Okrajové podmínky, problematika právní, ekonomická, ekologická. 4. Forma a zpracování diplomové práce. 5. Teoretické řešení s počítačovou podporou. 6. Návrh technického řešení ve variantách. 7. Výběr a řešení optimální varianty. 8. Verifikace vybraného řešení. 9.–12. Příprava výsledků a jejich prezentace. 13. Prezentace seminární práce.