Detail předmětu

Experimentální metody v TZB

Akademický rok 2024/25

NTB023 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Měřicí technika, zásady realizace experimentu, přesnost měření, zpracování dat. 2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury. 3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě. 4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody. 5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů. 6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon. 7. Nastavení a funkce regulátoru. 8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech. 9. Akustické mikroklima a zdroje hluku. 10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků. 11. Konstrukční provedení otopných těles. 12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice. 13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Instruktáž práce v laboratoři s měřicí technikou. 2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury. 3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě. 4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody. 5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů. 6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon. 7. Nastavení a funkce regulátoru. 8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech. 9. Akustické mikroklima a zdroje hluku. 10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků. 11. Konstrukční provedení otopných těles. 12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice. 13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.