Detail předmětu

Vodní stavby

Akademický rok 2024/25

NRB022 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do vodního hospodářství. 2. Základy hydrologie, oběh vody v přírodě, odtok. 3. Hydrostatika. 4. Základy hydrodynamiky. 5. Hydraulika koryt, úpravy toků. PPO, ŽP. 6. Potrubní hydraulika, zásobení vodou, úprava vody. 7. Stokování a čištění. 8. Proudění podzemní vody, odvodnění stavební jámy a návrh čerpadla. 9. Jezy a hydraulika jezů. 10. Přehradní stavitelství. 11. Využití vodní energie. 12. Stavby meliorační. POV a šetrnost k ŽP. 13. Exkurze (Přehrada a Elektrárna Kníničky - geodetická měření a TBD)a další navazující akce i nad rámec semestru. Zkouška - obhajoba svého programu a 2 odborná témata (1.-6.; 7.-12.).

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Rozdělení na skupiny (do 5 studentů). Program 1 – obsah (intenzita deště, N-leté a m-denní průtoky). 3.–4. Program 2 – obsah (návrh koryta). 5.–6. Program 3 – obsah (propustky, mosty). 7. Kontrola a konzultace k Programům 1 – 3. 8.–9. Program 4 – obsah (PPO a odvádění stavební vody, návrh čerpadla). 10.–11. Program 5 – obsah (plán organizace výstavby, harmonogram včetně zapracování prací GEOD a KN). 12. Kontrola a konzultace k Programům 1 – 5, odevzdávání, hodnocení. 13. Exkurze (Přehrada a Elektrárna Kníničky – geodetická měření a TBD). Zápočet.