Detail předmětu

Inženýrské sítě

Akademický rok 2024/25

NPB024 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje, prostorová koordinace sítí technického vybavení. 3.–4. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. 5.–6. Vodovodní a kanalizační sítě. 7.–8. Zákonitosti proudění plynů, tepelné sítě. 9.–10. Zásobení plynem, plynovodní sítě. 11.–12. Energetické a sdělovací sítě. 13. Výstavba a sanace trubních sítí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Koordinace sítí technického vybavení. 3.–4. Optimalizace délky přípojek. 5.–6. Návrh kanalizační přípojky. 7.–8. Návrh kanalizační přípojky. 9.–10. Seminární práce – prezentace. 11. Zápočet.