Detail předmětu

Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcí

Akademický rok 2024/25

NOB035 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Seznámení s programovými systémy pro statickou a dynamickou analýzu konstrukcí. Možnosti použití, příklady, ukázky výpočtových modelů realizovaných konstrukcí. 2. Základní vstupní údaje. 3. Geometrie konstrukce – rovinné a prostorové modely. 4. Model – typ podpor, prutů, uzlů. Zatížení a kombinace zatěžovacích stavů. 5. Nelinearity výpočtu. 6. Stabilitní analýza. 7.–8. Globální analýza konstrukcí. 9.–10. Výpočet. Vyhodnocení výsledků. Dimenzování prutů.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Seznámení s vybranými programovými systémy pro statickou a dynamickou analýzu konstrukcí. 2. Vstupní údaje. 3. Geometrie konstrukce. 4. Model – typ podpor, prutů, uzlů. 5. Zatížení. 6. Stabilitní analýza. 7.–8. Globální analýza prutových konstrukcí. 9.–10. Výpočet. Vyhodnocení výsledků. Dimenzování prutů.