Detail předmětu

Kovové konstrukce 3

Akademický rok 2024/25

NOB032 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Typy a dělení ocelových stožárů. 2. Zatížení stožáru. 3. Statický a dynamický výpočet stožáru. 4. Posouzení stožáru na únavovou pevnost. 5. Kotvení stožáru, realizace a údržba stožárů. 6. Tenkostěnné za studena tvarované konstrukční prvky – základní zásady navrhování, vlastnosti materiálu, průřezové charakteristiky. 7. Lokální a distorzní boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – teoretické principy působení, zásady navrhování a posuzování v inženýrské praxi. 8. Mezní stavy únosnosti a použitelnosti tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – zásady navrhování a posuzování. 9. Spoje tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – spoje mechanickými prostředky, svařované spoje. 10. Konstrukce z tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - příklady realizovaných konstrukcí, praktické aspekty návrhu a realizace.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zatížení stožáru. 2.–3. Statický a dynamický výpočet. 4. Posouzení stožáru na únavovou pevnost. 5. Kotvení stožáru. 6. Tenkostěnné za studena tvarované konstrukční prvky - stanovení vlastností materiálu a průřezových charakteristik. 7. Lokální boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – průřez namáhaný rovnoměrným tlakem a průřez namáhaný ohybem. 8. Distorzní boulení tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků – průřez namáhaný rovnoměrným tlakem. 9. Mezní stavy únosnosti tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - odolnosti průřezů namáhaných tlakem, ohybem, smykem a kombinací účinků. 10. Spoje tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukčních prvků - únosnost spojů mechanickými prostředky.