Detail předmětu

Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí

Akademický rok 2024/25

NOB022 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Typy a dělení ocelových stožárů. 2. Zatížení ocelových stožárů. 3. Statický a dynamický výpočet stožáru. 4. Posouzení stožáru na únavovou pevnost. 5. Kotvení stožáru, realizace a údržba stožárů. 6. Software pro návrh a posouzení ocelových konstrukcí stožárů, automatizace návrhu. 7. Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků. 8. Progresivní typy spojů používané v současných dřevěných konstrukcích a příklady řešení vybraných detailů. 9. Analýza kmitání dřevěných stropů. 10. Dřevo-betonové konstrukce, zásady jejich navrhování a konstrukčního řešení. 11. Průzkumy, sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí – příklady rekonstrukce vybraných konstrukcí. 12. Zesílení dřevěných konstrukcí – příklady zesílení vybraných konstrukcí. 13. Příklady realizovaných konstrukcí a praktické aspekty návrhu.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zatížení stožáru. 2.–3. Statický a dynamický výpočet. 4. Posouzení stožáru na únavovou pevnost. 5. Kotvení stožáru. 6. Automatizace návrhu ocelového stožáru. 7.–9. Analýza vybraných typů dřevěných konstrukcí. 10.–12. Dřevo-betonové konstrukce. 13. Příklady rekonstrukce vybraných konstrukcí.