Detail předmětu

Železniční stanice a uzly 2

Akademický rok 2024/25

NNB016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Třídící nádraží, účel, umístění v síti, typy. Vývoj třídící práce. 2. Vjezdová skupina kolejí. Směrová a staniční skupina kolejí. Odjezdová skupina, koleje pro tranzitní vlaky. Přidružená zařízení. 3. Spádoviště, technické vybavení, návrh kolejových rozvětvení a podélného řezu, dynamické posouzení. 4. Osobní nádraží, práce, rozsah rozdělení. Kolejiště osobních nádraží, vybavení a výkonnost. Průjezdná a hlavová osobní nádraží. 5. Odstavná nádraží, práce, uspořádání kolejových skupin. Vybavení odstavných nádraží. 6. Lokomotivní depa, stanoviště provozního ošetření. Technologie práce, uspořádání kolejiště. 7.–8. Vlečky a kolejiště průmyslových závodů, umístění a zapojení, odevzdávková kolejiště. 9.–10. Železniční uzly, osobní a nákladní doprava.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání projektu, pokyny k vypracování. 2. Návrh výšky spádoviště. 3. Návrh výhybkového rozvětvení kolejového svazku a uspořádání svazků. 4. Návrh podélného řezu spádoviště. 5. Dynamické posouzení spádoviště. 6. Úprava výkresů – vytyčovací výkres, podélný profil. 7. Konzultace projektu 8. Odevzdání projektu, zápočet.