Detail předmětu

Železniční konstrukce 2

Akademický rok 2024/25

NNB014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Měřící technika a modelování. Úvod do problematiky, hygienické normy a předpisy. Cíle a fyzikální principy měření a zařízení. 2. Typy měřicích čidel, principy elektronického měření fyzikálních veličin. 3. Vícekanálová měření, měřicí software, principy zpracování datových záznamů a vzájemných závislostí různých veličin. 4. Měření mechanických a únavových vlastností materiálů dopravních staveb. 5. Měření, analýza a modelování mechanických napětí, statické a dynamické jevy. Měření, modelování a analýza teploty a teplotních polí. 6. Měření a analýza hluku a chvění, srovnání měřících a modelovacích technik. Predikce hladin hluku od silniční, železniční a letecké dopravy. 7. Modální analýza, srovnání měřících a modelovacích technik. Analýza měření. 8. Návrh a analýza protihlukových a protivibračních opatření. Tlumení vibrací a hluku na pevné jízdní dráze. Dynamická analýza konstrukce železniční trati. 9. Dynamické modely železniční trati, kritická rychlost vlaku. Dynamická odezva na vozidle, dynamická odezva na pohybujícím se dvojkolí, přenos vibrací mezi kolem a kolejnicí. 10. Aplikace pokročilých dynamických modelů metodou konečných prvků. Stabilita kolejového roštu a podélné síly, příčné a podélné odpory, modelování metodou konečných prvků.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

V rámci cvičení jsou prezentovány následující výukové úlohy: 1. Praktická analýza naměřených dat, analýza v časové, frekvenční a časově frekvenční rovině. 2. Měření mechanických a únavových vlastností materiálů dopravních staveb. 3. Měření a analýza hluku a chvění, predikce hladin hluku od silniční, železniční a letecké dopravy. 4. Modální analýza, srovnání měřících a modelovacích technik. 5. Měření, analýza a modelování mechanických napětí 6. Analýza protihlukových opatření. 7. Analýza proti-vibračních opatření. 8. Statické a dynamické zatěžování vzorků konstrukcí. 9. Měření a analýza teploty a teplotních polí. 10. Dynamická analýza konstrukce železniční trati. Výukové úlohy jsou prezentovány za aktivní účasti studentů.