Detail předmětu

Vybrané statě ze železničních staveb 2

Akademický rok 2024/25

NNB013 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zákon o dráhách. 2. Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů dotýkající se železniční dopravy. Právní předpisy, jejichž znalost je povinná pro inženýry a související veřejnoprávní a soukromoprávní. 3. Mezinárodní smlouvy a dohody (AGC, AGTC, AETR, IRU, TEN-T aj.). Usnesení vlády o projektu ekologizace dopravy zboží kombinovanou dopravou. 4. Střednědobá a dlouhodobá strategie v dopravě železniční. 5. Modernizace železničních koridorů v České republice. 6. Přepravní systémy, základní dělení. 7. Obecné podmínky pro výstavbu a provozování dopravy vyplývající z mezinárodních dohod. 8. Systém kombinované dopravy. Kontejnerový přepravní systém. Systémy výměnných nástaveb, silničních návěsů a souprav. 9. Systémy podvojných návěsů, kontejnerová přeprava a přeprava osobních automobilů. 10. Integrovaný dopravní systém. Dopravní obsluha ve veřejném zájmu.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zákon o dráhách. 2. Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů dotýkající se železniční dopravy. Právní předpisy. 3. Mezinárodní smlouvy a dohody, usnesení vlády. 4. Střednědobá a dlouhodobá strategie v železniční dopravě. 5. Modernizace železničních koridorů v České republice. 6. Přepravní systémy. 7. podmínky pro výstavbu a provozování dopravy vyplývající z mezinárodních dohod. 8. Kontejnerový přepravní systém. Systémy výměnných nástaveb, silničních návěsů a souprav. 9. Systémy podvojných návěsů, kontejnerová přeprava a přeprava osobních automobilů. 10. Integrovaný dopravní systémy.