Detail předmětu

Železniční stanice a uzly 1 (DST)

Akademický rok 2024/25

NNB010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti. Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti. 2. Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, provozní výkonnost, vlakotvorba. 3. Smíšené stanice – výchozí, koncové, mezilehlé. 4. Stanice přípojné, odbočné. 5. Stanice křižovatkové, uzlové, pohraniční. 6. Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích. 7. Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic. 8. Nástupiště – konstrukce, podchody a lávky. 9. Nástupiště – požadavky na funkci 10. Nástupiště – přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace 11. Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky. 12. Výpravní budovy, přednádraží. 13. Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, nákladiště.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování. 2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení. 3. Úprava výkresů – vytyčovací výkres, podélný profil. 4. Odevzdání prvního projektu; zadání druhého projektu. 5. Změna osové vzdálenosti kolejí, dopravní schéma. 6. Návrh železničního spodku v železniční stanici. 7. Úprava výkresu situace. 8. Nástupiště, rampy. 9. Technická zpráva. 10.–12. Konzultace projektu. 13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.