Detail předmětu

Železniční konstrukce 1

Akademický rok 2024/25

NNA009 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Interakce železničního kola a kolejnice, rozměry dvojkolí ve vztahu ke konstrukčnímu uspořádání koleje, ekvivalentní konicita, příčný pohyb dvojkolí. 2. Kontaktní namáhání kolo – kolejnice, Hertzova teorie, adheze a adhezní síla, traťové a jízdní odpory. Vogelova a Heumannova metoda. Síly působící na dvojkolí, kritérium pro vykolejení. 3. Statický návrh konstrukce železniční trati. namáhání kolejnic, pražců. 4. Teorie bezstykové koleje. Osové síly a stabilita. 5. Železniční svršek na mostech. Bezstyková kolej na mostech. 6. Jednoduchá výhybka. Soustavy výhybek 7. Konstrukce jednoduché výhybky. Transformace výhybky. 8. Jednoduchá kolejová spojení. Oblouková spojka. 9. Konstrukční součásti výhybce, opornice, jazyky, srdcovky. Výhybkové pražce. Výměnové závěry. 10. Matečné koleje a stromková zhlaví. 11. Pražcové podloží. Deformační odolnost. Nedopravní zatížení. 12. Dynamická analýza konstrukce železniční trati. Zásady, jednoduchý dynamický model interakce vozidlo kolej. Dynamické modely železniční trati, kritická rychlost vlaku, dynamická odezva na vozidle, dynamická odezva na pohybujícím se dvojkolí, přenos vibrací mezi kolem a kolejnicí. 13. Kolejnice, defektoskopická kontrola, vady kolejnic, broušení kolejnic.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Interakce železničního kola a kolejnice, rozměry dvojkolí ve vztahu ke konstrukčnímu uspořádání koleje, ekvivalentní konicita, příčný pohyb dvojkolí. 2. Vogelova a Heumannova metoda. Síly působící na dvojkolí 3. Statický návrh konstrukce železniční trati. Výpočet namáhání kolejnic 4. Výpočet osových síl a stability bezstykové koleje 5. Železniční svršek na mostech. Bezstyková kolej na mostech 6. Geometrické uspořádání jednoduché výhybky 7. Transformace jednoduché výhybky 8. Oblouková spojka 9. Jednoduchá kolejová spojení 10. Zkrácená matečná kolej 11. Konzultace 12. Odevzdání výkresů 13. Zápočet