Detail předmětu

Geografické informační systémy

Akademický rok 2024/25

NNA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do databázových systémů. 2. Úvod do problematiky GIS, definice a dělení GIS. 3. Datové modely GIS, fáze tvorby, topologie GIS. 4. Definice, sběr a organizace textových a grafických dat. Postup při tvorbě projektu GIS. 5. Plánování geografických technologií. 6. Geografické analýzy, prostorové dotazy, dotazy na mapové objekty a tabulky atributů. 7. Charakteristiky programových produktů firmy Intergraph, Autodesk, Bentley, ESRI. 8. GIS a jejich využití při evidenci liniových staveb, územním plánování, evidenci nemovitostí apod. 9. Úvod do problematiky modelování nad platformou GIS. 10. Základní úlohy - optimalizace dopravy, rozvoz zboží, optimální cesty, obsluha regionu, demografické analýzy, krizový management, manažerské plánování, modelování znečistění od dopravy a průmyslových zdrojů. 11. GIS a expertní systémy s aplikací v dopravě. 12. Aplikace systémů GPS v dopravě a jejich spojení s GIS. 13. Nové trendy rozvoje GIS. Spojení GIS a internetu.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

V rámci cvičení jsou procvičovány následující výukové úlohy: 1. Sestavení datového modelu. 2. Sestavení datového modelu, řešení zadaného příkladu. 3. Geografické analýzy, prostorové dotazy. 4. Dotazy na mapové objekty a tabulky atributů. 5. Dotazování v GIS, řešení zadaného příkladu. 6. 3-D modelování v rámci GIS. 7. Aplikace mapové algebry v prostředí GIS. 8. Mapová algebra, řešení zadaného příkladu. 9. Sestavení modelů založených na síťovém grafu, analýza nejkratších cest. 10. Síťové analýzy v GIS. 11. Management dopravy v GIS, řešení zadaného příkladu. 12. Ukázka sběru dat v mobilním GIS. 13. Zápočtový test.