Detail předmětu

Dopravní urbanismus

Akademický rok 2024/25

NMB020 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

NPC-ARS / ARP zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Postavení dopravy ve struktuře společnosti. 2. Doprava v územním plánování. 3. Dopravní řešení v urbanistických strukturách. 4. Dopravní politika ČR, krajů a měst. 5. Zákon o pozemních komunikacích. 6. Dálnice, rychlostní silnice, silnice. 7. Místní komunikace. 8. Dopravní inženýrství – podklady pro projektování. 9. Šířkové parametry pozemních komunikací a jejich odvodnění. 10. Úrovňové a mimoúrovňové křižovatky. 11. Veřejná hromadná doprava. 12. Statická doprava – odstavování a parkování vozidel. 13. Cyklistická doprava a pěší provoz.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Předmětem cvičení je dopravně vyřešit zadanou oblast pro svoji diplomovou práci jako specializaci doprava.