Detail předmětu

Doprava ve městech

Akademický rok 2024/25

NMB013 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-MI zimní semestr 2. ročník

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Tvorba komunikační sítě. 2. Návrhové prvky městských komunikací – detailní rozbor ČSN 736110. 3. Kategorizace městských komunikací dle norem států EU a porovnání s ČSN 736110. 4. Parkoviště – základní charakteristiky, návrhové prvky. 5. MHD – koncepce, provoz. 6. IDS – integrovaný dopravní systém. 7.–8. Hromadné garáže. 9.–10. Odvodnění komunikací.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Jedná se celkem o 8 týdnu výuky. Na cvičení budou prohlubovány znalosti v programu Civil 3D a bude vytvářena jednoduchá mimoúrovňová křižovatka do zadaného mapového podkladu. Na cvičeních bude návrh postupně konzultován.