Detail předmětu

Moderní trendy v dopravním inženýrství (DST)

Akademický rok 2024/25

NMB011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zařízení pro automatizovaný sběr dopravně inženýrských dat ve vysokém rozlišení. 2. Kritický a následný čas, jejich vliv na kapacitu křižovatky. 3. Sběr dopravně inženýrských dat. 4. Nástroje pro zpracování a zobrazení “big data”. 5. Základy matematické statistiky v dopravně inženýrské praxi. 6. Základy teorie chyb měření. 7. Základy publikování a prezentace technických textů. 8. Prezentace výsledků semestrální práce. 9. Mikroskopické modely pěších v dopravně inženýrských aplikacích I. 10. Mikroskopické modely pěších v dopravně inženýrských aplikacích II. 11. Geografické informační systémy v dopravně inženýrské praxi I. 12. Geografické informační systémy v dopravně inženýrské praxi II. 13. Základy publikování technických map.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Zadání semestrální práce – vyhodnocení kritického a následného času. Konzultace vybrané lokality pro sběr dopravně inženýrských dat. Sběr dopravně inženýrských dat. Evaluace získaných dat a jejich vyhodnocení. Konzultace výsledků měření. Praktické vyhodnocení dopravně inženýrských dat I. Praktické vyhodnocení dopravně inženýrských dat II. Prezentace výsledků semestrální práce. Mikroskopický model pěších v přestupním uzlu I. Mikroskopický model pěších v přestupním uzlu II. Prezentace modelu přestupního uzlu. Qgis pro dopravně inženýrské aplikace I. Qgis pro dopravně inženýrské aplikace II.