Detail předmětu

Dopravní inženýrství (DST)

Akademický rok 2024/25

NMB010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problému dopravního inženýrství. 2. Dopravní zatížení. 3. Dopravní proud. 4. Křižovatky – neřízené. 5. Křižovatky – okružní. 6. Křižovatky – neřízené. 7. Křižovatky – mimoúrovňové a nekonvenční. 8. Telematika. 9. Modelování dopravy. 10. Organizace a regulace dopravy. 11. Ekonomická efektivita. 12. Drážní doprava. 13. Rezerva.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. VBA. 2. Veveří/Kounicova – zadání. 3. Veveří/Kounicova – 1. dopravní průzkum. 4. Veveří/Kounicova – 2. dopravní průzkum. 5. Veveří/Kounicova – průzkum signálních plánů, délek front apod. 6. Veveří/Kounicova – zpracování dat. 7. Veveří/Kounicova – návrhy, výpočty. 8. Veveří/Kounicova – návrhy, výpočty. 9. Veveří/Kounicova – 1. prezentace. 10. Veveří/Kounicova – dopracování návrhů a výpočtů. 11. Veveří/Kounicova – dopracování návrhů a výpočtů. 12. Veveří/Kounicova – 2. prezentace.