Detail předmětu

Diagnostika a management vozovek (DST)

Akademický rok 2024/25

NMB009 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky, význam diagnostiky, požadavky uživatelů pozemních komunikací a provozní způsobilost. 2. Mechanismy porušování netuhých vozovek. 3. Mechanismy porušování CB vozovek a dlažeb. 4. Měření únosnosti (FWD, CBR, statická zatěžovací zkouška, lehká dynamická deska). 5. Systémy hospodaření s vozovkou. 6. Návrh oprav asfaltových vrstev vozovek. 7. Návrh oprav CB vrstev vozovek a dlažeb. 8. Speciální problémy CB krytů, trny, kotvy, kvalita cementu. 9. Diagnostika dopravního proudu. 10. Dopravní hluk, měření, vyhodnocení a metody snižování hlukové zátěže. 11. Hodnocení protismykových vlastností vozovek pozemních komunikací. 12. Recyklace vozovek. 13. Shrnutí problematiky diagnostiky vozovek.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Program Navrhování vozovek LAYEPS, katalog vozovek. 2. Exkurze do silniční laboratoře, hodnocení vzorků odebraných z vozovek. 3. Ukázka měření (CBR, statická zatěžovací zkouška, lehká dynamická deska). 4. Výpočty napětí, relativních přetvoření a průhybů, zpětný výpočet modulů pružnosti vrstev z průhybové čáry. 5. Ukázka měření zařízením FWD. 6. Odběr jádrových vývrtů, spojení vrstev, tloušťky vrstev, rozbory asfaltových směsí. 7. Prezentace výsledků individuálních zadání, diskuze. 8. Prezentace výsledků individuálních zadání, diskuze. 9. Diagnostika dopravního proudu. 10. Vyhodnocení vizuální prohlídky s návrhem a posouzením. 11. Měření mikrotextury, makrotextury, protismykových vlastností a rovnosti povrchu vozovky. 12. Prezentace výsledků individuálních zadání, diskuze. 13. Závěr, zápočet.