Detail předmětu

Projektování pozemních komunikací

Akademický rok 2024/25

NMA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Síť pozemních komunikací v ČR. 2. Křižovatky úrovňové. 3. Křižovatky okružní a nekonvenční. 4. Křižovatky mimoúrovňové I. 5. Křižovatky mimoúrovňové II. 6. Kategorie silnic a dálnic. 7. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice. 8. Odvodnění silnic a dálnic. 9. Propustky. 10. Objekty na pozemních komunikacích. 11. Bezpečnostní zařízení. 12.–13. Životní prostředí.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Návrh směrového vedení mimoúrovňové křižovatky. 2. Návrh výškového vedení mimoúrovňové křižovatky. 3. Návrh příčného uspořádání. 4. Odvodnění a návrh propustku. 5. Návrh úrovňové křižovatky.