Detail předmětu

Statika při rekonstrukcích (E)

Akademický rok 2024/25

NLB039 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. 2. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí. 3. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek. 4. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování. 5. Způsoby zesilování betonových konstrukcí. 6. Způsoby zesilování zděných konstrukcí. 7. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza. 8. Zesilování konstrukcí předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza. 9. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu. 10. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím oceli a dřeva. 11. Rekonstrukce základů. 12. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb. 13. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Vypracování pasportu reálného objektu. 3.–4. Zesílení dřevěného stropu spřaženou železobetonovou deskou. 5.–6. Zesílení železobetonového trámového stropu pomocí válcovaných nosníků. 7.–8. Zesílení zděného pilíře. 9.–10. Ideový návrh rekonstrukce reálného objektu. 11. Zápočtový test. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.