Detail předmětu

Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (K)

Akademický rok 2024/25

NLB038 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Modelování chování průřezů betonových prvků, lineární i nelineární analýza. Obecná formulace problému jako fyzikálně nelineární úlohy. 2. Řešení podmínek rovnováhy. Iterační metody. Kontrola únosnosti. 3. Nelineární materiálové modely betonu a vyztuženého betonu. 4. Trhliny, lokalizace trhlin, lomová energie, modelování působení betonu v tahu. 5. Prostorová napjatost betonu, drcení betonu. Metody řešení soustavy nelineárních rovnic. 6. Přístupy pro řešení nelineárních úloh: vrstvičkový, integrální. 7. Nelineární modelování deskových betonových konstrukcí. 8. Nelineární analýza předpjatých betonových průřezů. Optimalizace návrhu výztuže do průřezu. 9. Nelineární materiálové modely betonu a vyztuženého betonu v některých dostupných komerčních programových systémech MKP. 10. Teplotní účinky na beton – výpočet účinků teplotního zatížení na konstrukce.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1.–3. Analýza výpočtu únosnosti průřezu namáhaného momentem a normálovou silou – fyzikální nelinearita betonu a oceli. Vrstvičkový model tlačené části betonu. Algoritmizace výpočtu v procesoru Microsoft Excel. 4. Korekce. 5.–6. Výpočet průhybu obousměrně vyztužené desky v software Scia Engineer využitím nelineárního řešení, které nabízí software. 7. Korekce. 8.–9. Výpočet průhybu obousměrně vyztužené desky v software Scia Engineer – použití více kroků (iterace) lineárního řešení – nelineální chování zohledněno ručně změnou matic tuhosti prvků v každém kroku řešení. 10. Odevzdání příkladů. Zápočet.