Detail předmětu

Statika při rekonstrukcích (K)

Akademický rok 2024/25

NLB037 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí a mostů. 2. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí a mostů. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek. 3. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování betonových konstrukcí a mostů. 4. Způsoby zesilování zděných konstrukcí a mostů. 5. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza. 6. Zesilování mostů předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza. 7. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu, oceli a dřeva. 8. Rekonstrukce základů. 9. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb. 10. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Zatížitelnost mostu: Stanovení zatížení dle dříve platných norem, modely vozidel. 2. Stanovení dimenzí mostovky včetně její výztuže. 3.–4. Stanovení zatížitelnosti mostní konstrukce. 5. Zesilování mostních objektů: Zesilování mostovky nadbetonováním (spřažením) mostní desky. 6. Korekce. 7. Zesilování mostovky lepenou výztuží. 8. Zesilování mostovky volnou předpínací výztuží - vytvoření kabelových kanálků, vytvoření sedla, kotvy a statické působení. 9. Poruchy, modelování a zesilování kleneb. 10. Odevzdání projektu. Zápočet.