Detail předmětu

Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru

Akademický rok 2024/25

NLB033 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Vliv požáru na únosnost konstrukcí. 2.–3. Hodnocení požární odolnosti, teploty betonu a výztuže při požáru. Analýza účinků požáru a výpočet požárního zatížení. 4.–5. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik betonu a oceli. 6.–7. Principy návrhu. Návrhové metody pro betonové konstrukce vystavené požáru – návrh podle tabulek. 8.–9. Zjednodušené výpočtové metody a pokročilé výpočtové metody. Zvláštnosti návrhu na účinky požáru prvků z vysokopevnostního betonu. 10.–11. Vlastnosti zdiva při zvýšených teplotách. Stanovení mechanicko-fyzikálních charakteristik zdiva. 12.–13. Principy návrhu. Návrhové metody pro zděné konstrukce vystavené účinkům požáru.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Stanovení zatížení betonových prvků a jeho účinků při požáru. 2. Stanovení teploty v ohřívaném betonovém prvku. 3. Korekce. 4.–5. Výpočet únosnosti betonových prvků při známých teplotních profilech prvků. 6.–7. Deska a trám – ověření požární odolnosti podle tabulek. 8. Sloupy – ověření požární odolnosti podle tabulek. 9. Korekce. 10. Deska, trám – ověření požární odolnosti metodou izotermy 500°C. 11. Stěna – ověření požární odolnosti zónovou metodou. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.