Detail předmětu

Betonové mosty 2 (KON)

Akademický rok 2024/25

NLB032 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Typy konstrukcí a postupy výstavby. Vliv předpětí. 2. Modelování mostních konstrukcí. 3. Analýza deskových a trámových mostů. 4. Analýza komorových mostů. 5. Metoda náhradního roštu. 6. Typy konstrukcí pro nadjezdy, městské mosty, dálniční viadukty, mosty přes vodní toky a hluboká údolí. 7. Speciální problémy návrhu a provádění mostů betonovaných na pevné a posuvné skruži a letmo betonovaných. 8. Speciální problémy návrhu a provádění mostů vysouvaných a prefabrikovaných. 9. Speciální problémy návrhu a provádění mostů segmentových a letmo montovaných. 10. Analýza a speciální problémy návrhu a provádění obloukových mostů. 11. Visuté a zavěšené mosty. 12. Lávky pro pěší. 13. Mosty stavěné na poddolovaném území. Mosty navrhované v seizmických oblastech.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Účinky předpětí na mostní konstrukce. Spojitý trámový komorový most - návrh, schéma podélného a příčného řezu, zatížení, statický model, statické řešení v podélném směru – stálé zatížení. 2. Návrh předpínací výztuže, účinky předpětí. 3. Statické řešení v podélném směru – proměnné zatížení, kombinace vnitřních sil. 4. Mezní stavy použitelnosti – omezení napětí a trhlin. Korekce. 5. Mezní stavy únosnosti – ohyb. Výkres předpínací výztuže. 6. Mezní stavy únosnosti – posouvající síla a kroucení. 7. Návrh smykové výztuže. 8. Návrh výztuže v příčném směru. 9. Korekce. 10. Návrh a posouzení příčníku. 11. Výkres betonářské výztuže, technická zpráva, kompletace. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu, zápočet.