Detail předmětu

Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (K)

Akademický rok 2024/25

NLB031 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Souvislost návrhu konstrukce a modelu konstrukce. Statická analýza, plastická metoda. Příhradová analogie. Dimenzování uzlů, vzpěr a táhel. 2. Vysoký stěnový nosník. Návrh vyztužení krátkých konzol a oblastí diskontinuit. 3. Příhradová analogie s variabilním úhlem diagonál, řešení interakce silových účinků na betonový průřez. 4. Navrhování betonových konstrukcí na únavu – podstata a metody pro posouzení betonu a výztuže. 5. Hybridní konstrukce. Vliv reologických vlastností betonu na chování konstrukcí. Podstata reologických jevů. Účinky dotvarování a smršťování, nehomogenita konstrukce. Colonnettiho věty. Složky přetvoření betonu. 6. Zpožděná přetvoření. Princip linearity (napětí, teplota) a superpozice, historie zatěžování, stárnutí betonu. 7. Přibližné a numerické metody řešení reologických účinků – metody efektivních modulů a efektivního času. 8. Metoda časové diskretizace, její kombinace s metodou konečných prvků. 9. Statické řešení postupně budovaných předpjatých konstrukcí, silová metoda, vliv smršťování a dotvarování. 10. Experimentální statika, modelová podobnost. Teplotní účinky na beton – výpočet účinků teplotního zatížení na konstrukce. 11. Úvod do problematiky navrhování vodonepropustných základových konstrukcí, koncepční návrh. Statická zatížení, zatížení od objemových změn, ostatní zatížení včetně vlivu sedání objektu (interakce s podložím). Navrhování vodonepropustných BK. 12. Navrhování vodonepropustných BK. Výpočet a dimenzování. Těsnění spár a prostupů. Zásady provádění, příklady realizací. Sanace vad a poruch vodonepropustných BK (zejména injektáže trhlin). 13. Využití FRP výztuží v BK. Výroba, materiálové charakteristiky. Krátkodobé a dlouhodobé chování FRP výztuží. Navrhování BK vyztužených FRP výztužemi.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Vysoký stěnový nosník – řešení metodou příhradové analogie. 2. Krátká konzola – řešení metodou příhradové analogie. 3.–4. Výpočet účinku dotvarování na betonové konstrukce – princip superpozice. 5.–6. Posouzení omezení normálových napětí od provozních účinků předpětí na dané mostní konstrukci – využití silové metody pro výpočet dotvarování. 7. Korekce. 8.–9. Výpočet napětí v betonovém průřezu ocelobetonového sloupu metodou časové diskretizace (základní metoda TDA). 10. Korekce. 11. Možnosti modelování účinku dotvarování na betonové konstrukce – praktické cvičení. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.