Detail předmětu

Statika při rekonstrukcích (S)

Akademický rok 2024/25

NLB024 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. 2. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí. 3. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek. 4. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování. 5. Způsoby zesilování betonových konstrukcí. 6. Způsoby zesilování zděných konstrukcí. 7. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza. 8. Zesilování konstrukcí předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza. 9.–10. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu, oceli a dřeva. 11. Rekonstrukce základů. 12. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb. 13. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Zesilování tlačených prvků: Zesílení zděného sloupu ocelovými příložkami. 3.–4. Zesílení zděného sloupu obetonováním. Korekce. 5.–6. Zesilování ohýbaných prvků (trámový strop): Zesílení přídavnou výztuží a torktretem. 7.–8. Zesílení uhlíkovými lamelami. 9.–10. Zesílení dodatečným předpětím. Korekce. 11.–12. Zesilování dřevěného trámového stropu: Zesílení železobetonovou spřaženou deskou. Výpočet průhybu. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.