Detail předmětu

Vybrané stati z požární bezpečnosti (APS)

Akademický rok 2024/25

NHB070 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Opakování: právní předpisy v oblasti požární ochrany a stavitelství, technická normalizace a soubor norem PBS, základní pojmy a názvosloví.

2. Řešení únikových cest u pavlačových domů, požárně bezpečnostní řešení zastřešených atrií.

3.–4. Budovy pro bydlení a ubytování, zdravotnická zařízení a budovy sociální péče, shromažďovací prostory, změny staveb.

5. Postup návrhu a posouzení PBS – výrobních objektů. Rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů. Třídění konstrukčních systémů a konstrukčních částí. Požární a ekonomické riziko. Určení požárního rizika – zjednodušený a podrobný postup.

6. Požární úseky a prostory bez požárního rizika. Stupeň požární bezpečnosti. Požárně dělící konstrukce. Požární pásy. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění.

7. Únikové cesty – druhy, počty, dimenzování, provedení.

8.–9 Odstupové vzdálenosti. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah. Zásobování požární vodou.

10.–11. Posuzování garáží – specifické požadavky na hromadné garáže. Objekty pro zemědělskou výrobu, objekty spojů. Skladovací objekty.

12.–13. Prohloubení znalostí návrhu a funkce požárně bezpečnostních zařízení (odvod tepla a kouře, samočinné hasicí zařízení, elektrická požární signalizace).

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

  1. Požární a ekonomické riziko. Určení požárního rizika – zjednodušený a podrobný postup.
  2. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a průkaz jejich splnění.
  3. Únikové cesty
  4. Odstupové vzdálenosti
  5. Zařízení pro protipožární zásah, zdroje požární vody.
  6. Návrh požárně bezpečnostních zařízení (odvod tepla a kouře, samočinné hasicí zařízení, elektrická požární signalizace).